Poistenie motorových vozidiel

car_red.jpg

Ako uzatvoriť PZP online:

Zadajte základné údaje o vozidle do kalkulačky podľa technického preukazu.
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku (nemusí to byť najnižšia cena).
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Na Váš e-mail bude zaslaná zmluva a ostatné doklady súvisiace so zmluvou a platbou.
Poistné uhraďte neodkladne elektronicky, v banke, na pošte alebo priamo na účet poisťovne.
Ak ste poisťovali auto pred prihlásením do evidencie, dohláste EČV a číslo TP cez náš web.
To je všetko!
car_blue.jpg

Ako uzatvoriť havarijne poistenie online:

Zadajte základné údaje o vozidle do kalkulačky podľa technického preukazu.
Cenu vozidla nemusíte zisťovať, bude automaticky určená systémom Eurotax.
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku (nemusí to byť najnižšia cena).
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Na Váš e-mail bude zaslaná zmluva a ostatné doklady súvisiace so zmluvou a platbou.
Poistné uhraďte neodkladne elektronicky, v banke, na pošte alebo priamo na účet poisťovne.
Ak ste poisťovali auto pred prihlásením do evidencie, dohláste EČV a číslo TP cez náš web.
To je všetko!

Poistenie domu, bytu a domácnosti

house.jpg

Ako poistiť online:

Zadajte základné údaje o nehnuteľnosti do kalkulačky.
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku, (nemusí to byť najnižšia cena).
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Na Váš e-mail bude zaslaná zmluva a ostatné doklady súvisiace so zmluvou a platbou.
Poistné uhraďte neodkladne elektronicky, v banke, na pošte alebo priamo na účet poisťovne.
Ak potrebujete vinkulovať poistenie v prospech banky, kde ste čerpali úver zavolajte nám alebo pošlite mail.
To je všetko!

Cestovné poistenie

travel.jpg

Ako poistiť online:

Zadajte základné údaje o ceste do kalkulačky.
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku, (nemusí to byť najnižšia cena).
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Na Váš e-mail bude zaslaná zmluva a ostatné doklady súvisiace so zmluvou a platbou.
Poistné uhraďte neodkladne elektronicky, v banke, na pošte alebo priamo na účet poisťovne.
To je všetko!

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

wooden_judge.jpg

Ako poistiť online:

Zadajte základné údaje o poistení do kalkulačky ( toto poistenie je len pre zamestnancov ).
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku, (nemusí to byť najnižšia cena).
Doplňte svoje osobné údaje a odošlite návrh poistenia.
Na Váš e-mail bude zaslaná zmluva a ostatné doklady súvisiace so zmluvou a platbou.
Poistné uhraďte neodkladne elektronicky, v banke, na pošte alebo priamo na účet poisťovne.
To je všetko!

Výpoveď poistnej zmluvy

tearing_paper_sheet.jpg

Ak Vám nevyhovuje cena alebo rozsah poistenia, ktoré máte vo Vašej poisťovni, je potrebné zaslať výpoveď poistnej zmluvy.
Poistná zmluva sa zväčša uzatvára na dobu neurčitú a poistné obdobie je jeden rok ( výnimkou môže byť cestovné poistenie na dobu určitú ).
Výpoveď musí byť vždy písomná.
Môžete ju zaslať poštou alebo podať osobne v poisťovni.

Zmluvu môžete vypovedať týmito spôsobmi:

§800 ods.1 výpoveďou ku koncu poistného obdobia, kde výpoveď doručíte poisťovni aspoň šesť týždňov pred uplynutím obdobia, ak je dojednané bežné poistné.
§800 ods.2 poistenie môžete vypovedať do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná.
Výpoveď môžete zaslať aj po poistnej udalosti v lehote, ktorú určuje poisťovňa v poistných podmienkach (do 1 – 3 mesiacov po poistnej udalosti ), avšak poisťovňa má právo na poistné za celé obdobie v prípade, že hradila poistné plnenie.
Vypovedať poistenie je potrebné aj v prípade, že došlo k zmene majiteľa poistenej veci, alebo k úmrtiu poistníka či poisteného.